Vedtekter

Sentrale og lokale vedtekter

Våre vedtekter kan du lese her Vedtekter Godbiten_gjeldende fra 01.08.2023