Barnehagen vår

Barnehagen holder til i lyse og moderne lokaler, og barnehagens utforming og innredning legger til rette for barns aktive deltagelse og medvirkning i hverdagen. 
Hos oss møtes kulturer, språk, tradisjoner tanker og uttrykk på tvers av grenser. Toleranse og forståelse står sentralt i vår barnehagehverdag. Vi er en liten barnehage med trygt og oversiktlig uteområde som ligger godt skjermet i et ellers yrende byliv. Totalt er det 34 barn fordelt på 2 avdelinger. En avdeling for barn 10 mnd-2,5 år (småbarn), og en avdeling 2,5-6 år (storebarn).
Personalgruppen består av 8 engasjerte og kompetente kvinner og menn med forskjellig utdannelse, bakgrunn og alder. Det er ansatt barnehagelærere på hver avdeling i tillegg til erfarne assistenter med lang fartstid i barnehagen. Barnehagen har fokus på et sunt og variert kosthold. Vi serverer varm mat til lunsj og ettermiddagsmat samt frukt.

Godbiten har et utvidet perspektiv på kulturbegrepet. I tillegg til estetiske fag, ser vi på god helse (turer og matglede) og livskvalitet (barns selvoppfatning og sosiale kompetanse) som en viktig del av vår kultur. Dette arbeider vi bevisst med innad i barnehagen. Barnehagen er første offentlige læringssted for barnas livslange læring og danningsreise, vi ønsker å gi ditt barn en god start på livet. Kultur handler om arv og tradisjoner, om å skape og om å levendegjøre, fornye og aktualisere (jf rammeplan). Kultur er alt som er skapt av mennesker, og i vår barnehage har vi skapt mye, og utvikler tradisjoner. Dette har satt sitt preg på oss, og vil fortsette å prege mange av oss. Men det viktigste er hva vi vil skape i fremtiden. Vi har et stort ansvar ved å forplikte oss til å ta vare på vår historikk, samt skape ny positiv historie og kultur.

Ta gjerne kontakt hvis du ønsker en omvisning i barnehagen.