Priser

Barnehageplass (100%):
3000,- pr. mnd fra 01.01.2023
Søskenmoderasjon:
30% på barn nummer 2, 50% på barn nummer 3 og videre

Matpenger:
 500 kr pr måned. Dette inkluderer varm lunsj, ettermiddagsmat og frukt.